محصولات موتور محرک هانیول

موتور محرک شیر هانیول

موتور محرکML7420A6025

موتور محرک شیر هانیول

اکچوئیتر یا موتور محرک شیر هانیول که جهت کنترل طراحی شده است که همراه با کنتور کننده ها مقدار خروجی را عرض یابی می کنند. محرک های شیرهای هانیول در دو مدل onو off و تدریجی و با فنر برگشت و بدون فنر برگشت و با قدرت گشتاورهای متفاوت در بازار عرضه می گردد. شیر های استاندارد هانیول در سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد دارد.

 

ویژگی ها:

 • مصرف کم انرژی
 • انتخاب جریان مستقیم
 • نصب سریع و آسان
 • طراحی ضد خورندگی

 

موتور محرکML6421A3005

موتور محرکML6421A3005

 • بازه عملکرد رطوبتی: 95-5 درصد
 • نحوه عملکرد:on-off
 • جریان برق پشتیبانی: 24 ولت
 • کورس حرکتی: 20 میلی متر
 • بازه عملکرد دمایی: 50+10-درجه سانتی گراد
 • بازه عملکرد رطوبتی: 95-5 درصد
 • قدرت گشتاوری:1800 نیوتن
 • وزن تقریبی: 4/2 کیلوگرم
 • نحوه عملکرد:on-off

 

موتور محرکML6425A3006

موتور محرکML6425A3006

 • بازه عملکرد دمایی: 50+10-درجه سانتی گراد
 • بازه عملکرد رطوبتی: 95-5 درصد
 • نحوه عملکرد:ON-OFF فنر برگشت
 • قدرت گشتاوری: 600 نیوتن
 • وزن تقریبی: 4/2 کیلوگرم
 • جریان برق پشتیبانی: 24 ولت
 • زمان راه اندازی: 1.8 دقیقه
 • کلاس حفاظتی: IP54

 

موتور محرک ML7425A6008

موتور محرک ML7425A6008

 • جریان برق پشتیبانی:24 ولت متنواع
 • کورس حرکتی: 20 میلی متر
 • محدوده فرکانسی: 60-50 هرتز
 • بازه عملکرد رطوبتی : 95-5 درصد
 • کلاس حفاظتی:IP54
 • نحوه عملکرد: تدریجی
 • قدرت گشتاوری: 600 نیوتن
 • وزن تقریبی:2.4 کیلوگرم

 

موتور محرک ML7421B3003

موتور محرک ML7421B3003

 • کورس حرکتی: 38 میلی متر
 • محدوده فرکانسی:60-50 هرتز
 • کلاس حفاظتی:IP54
 • زمان راه اندازه:3.5 دقیقه
 • قدرت گشتاوری:1800 نیوتن
 • وزن تقریبی:2 کیلوگرم
 • جریان برق پشتیبانی:24 ولت
 • کورس حرکتی: 38 میلی متر

 

 

موتورمحرکML6421B3004

موتور محرکML6421B3004

 • جریان برق پشتیبانی:24 ولت
 • کورس حرکتی: 38 میلی متر
 • محدوده فرکانسی:60-50 هرتز
 • بازه عملکرد رطوبتی:95-5 درصد
 • کلاس حفاظتی:IP54
 • زمان راه اندازی:3.5 دقیقه
 • نحوه عملکرد: on-off
 • قدرت گشتاوری: 1800 نیوتن

 

موتور محرک شیر های هانیول ML7984A4009

موتور محرک شیر های هانیول ML7984A4009

 • محدوده فرکانسی: (60-50) هرتز
 • بازه عملکرد دمایی:(55-0) درجه سانتی گراد
 • بازه عملکرد رطوبتی:(95-15) درصد
 • جریان برق پشتیبانی: 24 ولت
 • وضعیت عملکرد: تدریجی
 • قدرت گشتاور: 710 نیوتن
 • وزن تقریبی: 1 کیلوگرم

 

موتور محرکML7420A6009

موتور محرکML7420A6009

 • کورس حرکتی: 20 میلی متر
 • محدوده فرکانسی: 60-50 هرتز
 • بازه عملکرد دمایی:10-50+ درجه سانتی گراد
 • زمان راه اندازی: 1 دقیقه
 • کلاس حفاظتی:IP54
 • قدرت گشتاوری: 600 نیوتن
 • وزن تقریبی: 4/2 کیلوگرم
 • جریان برق پشتیبانی: 24 ولت

 

موتور محرک ML7421A3004

موتور محرک ML7421A3004

 • جریان برق پشتیبانی: 24 ولت
 • کورس حرکتی: 20 میلی متر
 • محدوده فرکانسی: 60-50 هرتز
 • کلاس حفاظتی: IP54
 • زمان راه اندازی:1.9 دقیقه
 • قدرت گشتاوری: 1800 نیوتن
 • وزن تقریبی: 2کیلوگرم
 • نحوه عملکرد: تدریجی

 

موتور محرک ML6420A3072

موتور محرک ML6420A3072

 • محدوده فرکانسی: 60-50 هرتز
 • بازه عملکرد دمایی:55-. درجه سانتی گراد
 • بازه عملکردرطوبتی:95-5 درصد
 • جریان برقی پشتیبانی: 24 ولت متنواع
 • نحوه عملکرد:on-off سه وضعیتی
 • کلاس حفاظتی:IP54
 • زمان راه اندازی: 1 دقیقه
 • محدوده سایز بندی شیر جهت نصب:3-2/1 اینچ

 

موتور محرکML7420A6025

موتور محرکML7420A6025

 • جریان برق پشتیبانی:24 ولت متنواع
 • نحوه عملکرد: تدریجی
 • سیگنال کنترلی: 10-2 ولت
 • محدوده فرکانسی: 60-50 هرتز
 • قدرت گشتاوری: 600 نیوتن
 • وزن تقریبی: 3/1 کیلوگرم
 • کلاس حفاظتی: IP54

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *