محصولات موتور دمپر هانیول

موتور دمپر هانیول

موتور دمپر هانیول:

موتور دمپر از تجهیزاتی است که در کنترل هوشمند سیستم تهویه مطبوع(HVAC) مانند هواسازها نقش مهمی داراست. موتور دمپرها در بخش متفاوت سیستم های تهویه مطبوع برای تامین نیازهای کنترلی سیستم به کار می رود. وظیفه نهایی موتور دمپر تغییر وضعیت دمپر جهت کنترل حجم هوای عبوری از دمپرها است. موتور دمپرها با نیوتون های متفاوت و ولتاژ متفاوت ارائه می شود. دمپرها در دونوع on-offو تدریجی با فنر برگشت و بدون فنر برگشت ارائه می گردد.

 

موتور دمپر S1024

موتور دمپر S1024

 • طول شفت: 25 میلی متر
 • زمان حرکتی: 45ثانیه
 • زمان حرکت برگشتی فنر: 20 ثانیه
 • قابلیت تنظیم مقدار چرخش
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • گشتاور: 10 نیوتن متر
 • نوع موتور: دمپرon-off با فنر برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24 ولت

 

موتور دمپرS2024

موتور دمپرS2024

 • طول شفت: 25 میلی متر
 • زمان حرکتی: 45ثانیه
 • زمان حرکت برگشتی فنر: 20 ثانیه
 • نوع موتور: دمپرON-OFFبا فنر برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24 ولت
 • وزن: 2/3 کیلوگرم
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • گشتاور: 20 نیوتن

 

دمپر هانیولS10010:

دمپر هانیولS10010

 • زمان حرکتی: 90 ثانیه
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • زمان حرکتی برگشت: 20 ثانیه
 • نوع موتور: دمپر تدریجی فنر برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24ولت
 • وزن: 2/3 کیلوگرم
 • گشتاور: 10 نیوتن

 

دمپر هانیول S20010

دمپر هانیول S20010

 • زمان حرکتی: 90 ثانیه
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • زمان حرکتی برگشت: 20 ثانیه
 • نوع موتور: تدریجی با فنر برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24 ولت
 • وزن:2/3 کیلوگرم
 • گشتاور: 20 نیوتن

دمپر هانیول N34010

دمپر هانیول N34010

 • سطح عملکرد دمپر: 8/7 متر مربع
 • زمان حرکتی: 90 ثانیه
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • زمان حرکتی برگشت: 20 ثانیه
 • گشتاور: 34 نیوتن
 • نوع موتور: تدریجی بدون فنر برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24 ولت
 • وزن: 45/1 کیلوگرم

 

موتور دمپر N1024

موتور دمپر N1024

 • سطح عملکرد دمپر: 2 متر مربع
 • زمان حرکتی: 110 ثانیه
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • کد حفاظتی: IP54
 • نوع موتور:ON-OFFبدون برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24 ولت
 • وزن: 45/0 گرم

 

موتور دمپر N2024

موتور دمپر N2024

 • سطح عملکرد دمپر: 6/4 متر مربع
 • زمان حرکتی: 110 ثانیه
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • نوع موتور: ON- OFF بدون برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24 ولت
 • وزن:45/1 گرم
 • کد حفاظتی: IP54
 • گشتاور: 20نیوتن

 

دمپر هانیولN10010

دمپر هانیولN10010

 • سطح عملکرد دمپر: 2 مترمربع
 • زمان حرکتی: 90 ثانیه
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • نوع موتور: تدریجی بدون فنر برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24 ولت
 • وزن: 1کیلوگرم

 

دمپر هانیولN20010

دمپر هانیولN20010

 • سطح عملکرد دمپر: 6/4 متر مربع
 • زمان حرکتی: 90 ثانیه
 • وزن: 45/1کیلوگرم
 • زاویه چرخشی: 90 درجه
 • زمان حرکتی برگشت: 20 ثانیه
 • نوع موتور: تدریجی بدون فنر برگشت
 • ولتاژ تغذیه: 24 ولت

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *