هیراد صنعت

شیر سه راهه

شیر سه راهه هانیول

همان طور که از نام این شیر موتوری سه راهه پیداست برای تغییر مسیر سیال درون سیستم لوله کشی به کار می آید. شیر های موتوری یا شیر های سه راهه دارای سه انشعاب و دهانه هستند که اگر ما یک ورودی را به نام A و یک ورودی را به نام B داشته باشیم خروجی شیر ترکیبی از این دو ورودی یعنی AB است. به همین دلیل است که می توان برای ادغام و تقسیم و تغییر مسیر سیال از این شیر ها استفاده نمود و همچنین به همین دلیل است که شیر های موتوری سه راهه کاربرد فراوانی در صنعت سرمایشی و گرمایشی دارد. شیرهای سه راهه هانیول یکی از پر مصرف ترین و پرکاربرد ترین نوع آن در صنعت تهویه محسوب می شود.