هیراد صنعت

سوئیچ اختلاف فشار

سوئیچ اختلاف فشار هانیول

سوئیچ اختلاف فشار هانیول سری DPS که جهت کنترل فیلتر، فن دمپرآتش یا کنترلر جریان هوا در سیستم های هندلی به کار برده می شود. مزایای سوئیج اختلاف فشار هانیول سریDPS :

  • تنظیم آسان در مقیاس پاکسال
  • مسیر ورود1.5x20M می تواند تا 120 درجه چرخش پیدا کند.
  • تنها یک دنده برای پوشش محفظه لازم می باشد.