هیراد صنعت

سرو موتور هانیول

سرو موتور هانیول

سرو موتور های هانیول با ولتاژ کم مناسب،عملکرد برعکس،جهت استفاده روی شیر،دمپر،وتجهیزات محوری،اختصاصا مناسب تاسیسات کنترلی نفت،گاز و تجاری طراحی شده اند.